Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van het provinciebestuur Limburg

Op deze website kun je de agenda, besluitenlijsten en openbare beslissingen bekijken van de zittingen van de provincieraad en de besluitenlijsten en openbare beslissingen van de deputatie van de provincie Limburg. 

Wil je iets specifieks opzoeken, dan kan dit op volgende manieren:

  • Geef je zoekterm in het kadertje rechtsboven in en klik op het loepje. Verschijnen er te veel resultaten? Je kunt de resultaten filteren door te klikken op het plus-knopje dat naast de zoekbalk staat.
  • Je kunt ook op datum zoeken. Klik bovenaan op 'kalender'. Selecteer een maand en een jaartal. Alle vergaderingen van die maand verschijnen in de kalender.
    We werken met volgende afkortingen:
    • DEP: zitting van de deputatie
    • PR: zitting van de provincieraad

Meer informatie over de verschillende organen vind je via www.limburg.be/provinciebestuur.

De besluitenlijsten van de deputatie van vóór 15 juni 2022 vind je terug op Bekendmaking besluiten deputatie (limburg.be)

De besluitenlijsten van de provincieraad van voor oktober 2023 vind je terug op Bekendmaking besluiten provincieraad (limburg.be)

Nog steeds niet gevonden wat je zoekt?

Enkel die informatie die kan en mag worden openbaar gemaakt is beschikbaar. Indien je het gewenste document niet terugvindt, kun je het schriftelijk opvragen in het kader van openbaarheid van bestuur. Je doet dit per mail naar griffie@limburg.be of per brief aan Provinciebestuur Limburg – Griffie, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.

Meer informatie met betrekking tot openbaarheid van bestuur kun je Openbaarheid van bestuur (limburg.be) terugvinden.

Klachten met betrekking tot een beslissing?

Een klacht moet worden ingediend bij de toezichthoudende overheid binnen de dertig dagen nadat de beslissing is bekendgemaakt op de website.

Je kunt een klacht digitaal indienen via het digitaal klachtenformulier. Je vindt er ook meer info over klachten in terug.

Hulp nodig?

Contacteer het Kabinet Provinciegriffier op 011 23 70 23 of per e-mail via kabgrif@limburg.be