Terug
Gepubliceerd op 09/02/2024

Agenda  Provincieraad

wo 21/02/2024 - 17:00 Raadzaal
 • 1.

  2024_PR_00026 - Verslag vorige vergadering - goedkeuring

 • 2.

  2024_PR_00025 - Kennisneming van de overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de verwerking van de algemene provinciebelasting gezinnen aanslagjaar 2024 - Besluit

 • 3.

  2024_PR_00020 - Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM Limburg) - aanduiding nieuw lid van de Raad van Bestuur - vervanging - Besluit

 • 4.

  2024_PR_00024 - Definitieve vaststelling van het Beleidsplan Ruimte Limburg 'Ruimtepact 2040' en het bijhorende plan-Milieueffectenrapport (plan-MER) - Besluit

 • 5.

  2024_PR_00021 - Hamont-Achel - optiecontract met Engie Electrabel met het oog op de realisatie van een windturbineproject over de Beverbeek - Besluit

 • 6.

  2024_PR_00022 - Concessieovereenkomst met het Agentschap voor Natuur en Bos voor het beheer van provinciale natuurterreinen aan het Kolenspoor (As, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen) – vernieuwing van de overeenkomst" - Besluit

 • 7.

  2024_PR_00023 - Aankoop van een perceel in de Vallei van de Zwarte Beek in Beringen - sluiten van de verkoopovereenkomst - Besluit

 • 8.

  2024_PR_00019 - Provinciepersoneel: overzicht wijzigingen rechtspositieregeling - periode 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 - Besluit